menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Proszę o pomoc w odpowiedziach z Biologii:
1.U człowieka informacja genetyczna zawarta jest w:
a)22 chromosomach
b)25 parach chromosomach
c)22 parach autosomów i 1 parze chromosomów płci
d)48 chromosomach
2.Replikacja to proces:
a)podwojenia ilości DNA w komórce macierzystej
b)rozplecenia podwójnej helisy
c)wymiany fragmentów DNA
d)przetłumaczenia informacji z nici DNA o budowie białek
3.Nukleotyd tworzą:
a)cukier, tłuszcze, reszta kwasu fosforowego
b)reszta kwasu fosforowego, białko, tłuszcze
c)cukier, zasada azotowa, reszta kwasu fosforowego
d)cukier, kwas azotowy, reszta kwasu fosforowego
4.Kwas rybonukleinowy budują:
a)ryboza, uracyl, reszta kwasu fosforowego
b)deoksyryboza, tymina, reszta kwasu fosforowego
c)ryboza, deoksyryboza, reszta kwasu azotowego
d)guanina, cytozyna, guanina, tymina
5.Kod genetyczny to:
a)trzy nukleotydy leżące obok siebie
b)sposób zapisu informacji o budowie białek w DNA
c)odcinek nici DNA, który zawiera informację o budowie fragmentu białka
d)nośnik informacji genetycznej
6.Zestaw wszystkich genów obecnych w jednym organizmie to:
a)kariotyp
b)genotyp
c)chromosom
d)fenotyp
7.Plemnik człowieka zawiera:
a)23 chromosomy
b)potrójny genom
c)podwójny genom
d)46 chromosomów
8.Chorobami sprzężonymi z płcią są:
a) hemofilia i mukowiscydoza
b)daltonizm i hemofilia
c)mukowiscydoza i daltonizm
d)fenyloketonuria i mukowiscydoza
9.Pierwsze prawo Mendla nazywamy:
a)prawem niezależnej segregacji
b)prawem czystości gamet
c)prawem dominacji niezupełnej
d)prawem genów sprzężonych
10.Rodzice o piwnych oczach heterozygoty mogą mieć dzieci
a)tylko o oczach piwnych
b)tylko o oczach niebieskich
c)w 50% o oczach piwnych i w 50% o oczach niebieskich
d) w 75% o oczach piwnych i 25% o oczach niebieskich
11.Mutacje dzielimy na:
a)delecje i insercje
b)genowe i chromosomowe
c)duplikacje i delecje
d)chromosomowe i spontaniczne
12.Do oddziaływań antagonistycznych między gatunkami zaliczamy:
a)komensalizm i mutualizm
b)protokooperacja i pasożytnictwo
c)konkurencja i drapieżnictwo
d)mutualizm i roślinożerność
13.Przykładem komensalizmu jest zależność pomiędzy:
a)bąkojadem a bawołem
b)rekinem a podnawkom
c)babką a krewetką
d)koźlarzem babką a brzozą
14.Przykładem drapieżcy jest:
a)sarna
b)muchołówka
c)tasiemiec uzbrojony
d)łuskiewnik różowy
15.Protokooperacja to zależność w której:
a)2 osobniki czerpią korzyści ze związku,
ale dla żadnego z nich nie jest on niezbędny
b)1 osobnik czerpie korzyści ze związku
z drugim, nie wyrządzając mu szkody
c)oba osobniki odnoszą korzyści, niezbędna
im do przeżycia
d)2 organizmy walczą o zasoby środowiska
16.Proces zmian ekosystemu na terenie zmienionym przez człowieka to:
a)sukcesja pierwotna
b)biodegradacja
c)sukcesja wtórna
d)rekultywacja
17.W strukturze piętrowej lasu wyróżniamy wyraźne warstwy:
a)warstwa mszysta, runo, podszyt, las liściasty
b)korony drzew, runo, podszyt, regiel dolny
c)warstwa mszysta, runo, podszyt, korony drzew
d)regiel dolny, warstwa mszysta, podszyt, korony drzew
18.Stenobionty to organizmy, które mają:
a)wąski zakres tolerancji ekologicznej
b)szeroki zakres tolerancji ekologicznej
c)optymalną wartość czynnika działającego na organizm
d)zasięg kosmopolityczny
19.Nisza ekologiczna to:
a)przestrzeń, w której występuje dany organizm
b)wszystkie wymagania organizmów danego
organizmu, niezbędne do przeżycia i wydania na świat potomstwa
c)zakres zmienności
warunków środowiska, w których organizm może żyć
d)grupa organizmów tego samego gatunku, żyjąca na
określonym obszarze i w tym samym czasie
20.Strukturę wiekową populacji można przedstawić za
pomocą wykresu, zwanego:
a)strukturą płciową
b)strukturą przestrzenną
c)piramidą wieku
d)krzywą przeżywania
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...