menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Dokonaj oceny faktu zjednoczenia Niemiec i wpływ na sytuację polityczną europy
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

KALENDARIUM
1834 r. - powstanie związeku celnego,którego zadaniem było usprawnianie rozowju handlu natomiast nie osiągnięto rozwoju przemysłu.
Luty 1863r. - konwencja Alvenslebena, na mocy której wojska rosyjskie zyskały prawo do ścigania polskich powstańców na terytorium pruskim.
1866 r. - bitwa pod Custozą, najważniejsza bitwa na froncie połud. podczas wojny Austrii z Prusami i sprzymierzonymi z nimi Włochami. Zakończyła się zwycięstwem wojsk austriackich.
1867r. - utworzonenie Związeku Północnoniemieckiego (w miejsce Związku Niemieckiego). na jego czele stał król Prus
1.09.1870 r. - bitwa pod Sedanem
18 stycznia 1871 r. - zjednoczenie Niemiec w Wersalu,koronę cesarską ofiarowano Wilhelmowi I i powstała II Rzesza Niemiecka.
16 IV 1871r. - uchwalenie konstytucji II Rzeszy; była ona z niewielkimi zmianami powtórzeniem konstytucji Związku Północno-Niemieckiego.
10 maja 1871 r. - pokój we Frankfurcie nad Menem, Francja straciła Alzację i Lotaryngię, a także zobowiązała się do zapłacenia odszkodowania w wysokości 5 mld franków w złocie.
20 maja 1882 r. - podpisanie TRÓJPRZYMIERZA, tajny sojusz polityczno-wojskowy Niemiec, Austro-Węgier i Włoch. Przewidywał pomoc sojuszników w razie niesprowokowanego ataku Francji lub Rosji na któregokolwiek z sygnatariuszy. Układ był odnawiany w 1887, 1892, 1902, 1912. Formalnie przetrwał do 1915, tj. do momentu przystąpienia Włoch do wojny po stronie ententy.


POJĘCIA:

DEPESZA EMSKA , depesza wysłana VII 1870 z Ems przez króla Wilhelma I do O. Bismarcka; ogłoszona przez Bismarcka w formie obraźliwej dla Napoleona III, sprowokowała wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję (wojna francusko-pruska 1870–71).

TRÓJPRZYMIERZE państwa centralne, tajny sojusz polityczno-wojskowy Niemiec, Austro-Węgier i Włoch, podpisany 20 maja 1882 z inicjatywy kanclerza II Rzeszy O. von Bismarcka. Przewidywał pomoc sojuszników w razie niesprowokowanego ataku Francji lub Rosji na któregokolwiek z sygnatariuszy. Układ był odnawiany w 1887, 1892, 1902, 1912. Formalnie przetrwał do 1915, tj. do momentu przystąpienia Włoch do wojny po stronie ententy.

SKUTKI ZJEDNOCZENIA NIEMIEC:
• załamanie ustalonej na Kongresie Wiedeńskim zasady równowagi europejskiej; zjednoczone Niemcy stały się potężnym państwem;
• wzmożenie germanizacji ziem polskich;
• grupa dominująca w państwie pruskim, byli właściciele ziemscy (junkrzy), którzy w warunkach gwałtownego rozwoju gospodarczego II Rzeszy zawarli sojusz z burżuazją niemiecką; pozwoliło to junkrom na pozostanie u sterów państwa i zajmowanie eksponowanych stanowisk w dyplomacji, wojsku i najwyższych szczeblach administracji;
• olbrzymie kontrybucje płacone przez Austrię i Francję przyczyniły się do gwałtownego rozwoju gospodarczego;
• koncentracja przemysłu w kartele, syndykaty i trusty oraz podjęcie na dużą skalę akcji militaryzacji państwa doprowadziło do wielkiej rozbudowy przemysłu zbrojeniowego i potencjału militarnego państwa; pozwalało to Niemcom na aktywne uczestnictwo w polityce światowej; brak rynków zbytu (kolonii) dla szybko rozwijającej się gospodarki stał się przyczyną agresywnej polityki Niemiec na przełomie XIX i XXw.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt 1 nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...