menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
W historii medycyny ważną rolę odegrały odkrycia zmierzające do poznania zjawisk odpornościowych. W 1796r. lekarz Jenner zauważył, że na czarną ospę nie chorowały kobiety dojące krowy. Uznał więc, że uzyskały one odporność na tę chorobę. Natomiast w 1891r. lekarz Behring uratował chorą na błonicę dziewczynkę, podając jej preparat uzyskany z krwi uodpornionych na błonicę królików.
Obecnie rozróżnia się wiele rodzajów odporności:
1) Odporność swoista 3) Odporność czynna 5) Odporność naturalna
2) Odporność nieswoista 4) Odporność bierna 6) Odporność sztuczna
Nazwij i wyjaśnij rodzaje odporności, jakie uzyskały kobiety dojące krowy, a jaką dziewczynka po przyjęciu preparatu.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Odporność swoista jest nabyta i stanowi drugą linię obrony. W tego typu odporności odpowiedź immunologiczna skierowana jest przeciwko określonemu rodzajowi antygenu, co uwarunkowane jest wcześniejszym kontaktem z tym antygenem i wytworzeniem o nim pamięci immunologicznej. Odporność swoista obejmuje odporność komórkową i humoralną. W odporności tej współdziałają ze sobą neutrofile, makrofagi, limfocyty B oraz T. Komórki te powstają u większości kręgowców w szpiku kostnym, przy czym limfocyty T nabywają potem swoją specyficzność w grasicy, a limfocyty B w szpiku kostnym. Limfocyty B i T mają w błonie komórkowej charakterystyczne dla każdej z osobna grupy antygeny i przeciwciała.
W odpowiedzi swoistej biorą udział różne limfocyty:
– limfocyty T cytotoksyczne (Tc) – zabijają komórki rozpoznawane jako obce;
– limfocyty T pomocnicze (Th) – wspomagają odpowiedź typu komórkowego i humoralnego poprzez bezpośredni kontakt i wydzielanie cytokin pobudzających limfocyty B, Tc i makrofagi;
– limfocyty B – produkują przeciwciała, które swoiście wiążą konkretne antygeny;
– komórki pamięci immunologicznej to mała grupa limfocytów B i T, które pozostają w organizmie po ustaniu działania antygenu, przechowując jego „obraz”.
– W odpowiedzi swoistej uczestniczą też makrofagi pobudzone przez limfocyty Th do fagocytozy antygenów i ich nosicieli, np. bakterii.
– limfocyty T supresorowe (Ts) – hamują aktywności pobudzonych lipidów B i T po zakończeniu reakcji immunologicznej, niektóre z nich wydzielają cytokiny.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...