menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Czy człowiek wierzący potrzebuje filozofii?
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Współczesny człowiek coraz częściej stoi na rozdrożu pomiędzy wiarą i nauką .
Z jednej strony interpretacja otaczającej nas rzeczywistości w postaci
biblijnej księgi rodzaju z Boskim rajem,stworzeniem człowieka,wieżą Babel
oparte na pismach ,które powstały w XIII-XII w p.n.e i są interpretacją
ludzi tamtej epoki , ich widzeniem świata i nieustanny postęp nauki,
odkrycia w dziedzinie biologii molekularnej,genetyki,czy fizyki kwantowej,które delikatnie mówiąc niekoniecznie potwierdzają wersję biblijną .
Już licealista musi dokonać wyboru wszak musi opowiedzieć o powstaniu
rodzaju ludzkiego i na lekcji religii i na lekcji biologii.
Tylko oportunista może mieć dwie piątki.Kościół w przeszłości miewał
problemy z Galileuszem,Kopernikiem i był wielkim hamulcowym nauki.  
Nauka mimo ogromnego postępu również nie potrafi odpowiedzieć na wiele pytań.
Wciąż tak naprawdę nie wiemy czym jest czas,grawitacja,masa czy energia.

Papież Jan Paweł II był myślicielem , intelektualistą , a na pewno
niekwestionowanym autorytetem moralnym , który odniósł się do tych problemów w swojej encyklice FIDES ET RATIO.

Pozwolę sobie na cytat wielkiego Polaka :

"Wystarczy zresztą przyjrzeć się choćby pobieżnie dziejom starożytnym, aby dostrzec wyraźnie, jak w różnych częściach świata, gdzie rozwijały się różne kultury, ludzie równocześnie zaczynali stawiać sobie podstawowe pytania towarzyszace całej ludzkiej egzystencji: Kim jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Pytania te są obecne w świętych pismach Izraela, znajdujemy je w Wedach, jak również w Awestach; spotykamy je w pismach Konfucjusza czy Lao-Tse, w przepowiadaniu Tirthankhary i Buddy; są obecne w poematach Homera czy w tragediach Eurypidesa i
Sofoklesa, podobnie jak w pismach filozoficznych Platona i Arystotelesa.
Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek od początku bardzo mocno odczuwa w swoim sercu: od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu."
Więcej lektur na : http://ofu.pl/xxvm84li

Wszystkim , którzy czują się na moralnym rozdrożu odsyłam do źródeł .

Encykliki Jana Pawła II :

-Redemptor hominis (tekst encykliki),
Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka 4 marca 1979

-Dives in misericordia (tekst encykliki),
Boże miłosierdzie 30 listopada 1980

-Laborem exercens (tekst encykliki),
O pracy ludzkiej 14 września 1981

-Slavorum apostoli (tekst encykliki),
Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego 2
czerwca 1985

-Dominum et vivificantem (tekst encykliki),
Duch Święty w życiu Kościoła i świata 18 maja 1986

-Redemptoris Mater (tekst encykliki),
Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła
25 marca 1987

-Sollicitudo rei socialis (tekst encykliki),
Społeczna troska 30 grudnia 1987

-Redemptoris missio (tekst encykliki),
O stałej aktualności posłania misyjnego
7 grudnia 1990

-Centesimus annus (tekst encykliki),
W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum
1 maja 1991

-Veritatis splendor (tekst encykliki),
Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła
6 sierpnia 1993

-Evangelium vitae (tekst encykliki),
O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego 25 marca 1995-Ut
unum sint (tekst encykliki), O działalności ekumenicznej
25 maja 1995

-Fides et ratio (tekst encykliki),
O relacjach między wiarą a rozumem 14 września 1998

-Ecclesia de Eucharistia (tekst encykliki),
Eucharystia w życiu Kościoła 17 kwietnia 2003
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...