menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Białka
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
BIAŁKA to podstawowe składniki wszystkich organizmów zwierzęcych i roślinnych. Niektóre białka są materiałem budulcowym organizmu, inne kierują przemiana materii (enzymy, hormony). Białka stanowią znaczną część organizmów, utrzymują jego kształt i zapewniają funkcjonowanie. Obecność białek stwierdzono we wszystkich komórkach żywych, a także u wirusów jako istotny składnik ich "organizmu". Białka są głównym elementem budulcowym skóry, mięśni, ścięgien, nerwów, krwi, mleka, chrząstek, sierści, paznokci, piór, kopy, a ponadto niezliczonej ilości enzymów, receptorów, przeciwciał, antybiotyków, toksyn bakteryj-nych, jadu węży i wielu hormonów. Są to substancje wielkocząsteczkowe ( masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku milionów), zbudowane z a-aminokwasów powiązanych wiązaniem peptydowym -CO-NH-, które powstaje z grupy karboksylowej jednego kwasu i grupy aminowej drugiego przez odcięcie cząsteczki wody. Większość białek ma naturę koloidalną. Są wrażliwe na różne czynniki fizyczne i chemiczne pod wpływem których ulęgają denaturacji. Wyodrębnianie białek z materiału biologicznego
i oczyszczanie jest trudne. Pod wpływem hydrolizy chemicznej lub enzymatycznej białka rozpadaja się na na mniejsze fragmenty - peptydy, a w końcowym etapie na ? aminokwasy( hydrolizaty białkowe).

Budowa białek jest bardzo skomplikowana i w wielu wypadkach dotąd nie ustalona. Określa się ją czterostopniowo: struktura I - rzędowa (pierwotna) i II-, III- i IV- rzędowa ( wtórna).

Struktura I ? rzędowa ( pierwotna) określa ilość, jakość i sekwencję aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym białek. Te strukturę bada się metodami chemicznymi.

Struktura II ? rzędowa określa kształt łańcucha polipeptydowego czyli konformacje ( łańcuch rozciągnięty lub zwinięty w spiralę). W tej strukturze istotna role odgrywają wiązania wodorowe.

Struktura III- rzędowa mówi o kształcie cząsteczki, czyli o zwinięciu łańcucha polipeptydowego. W tej strukturze istotną role odgrywają wiązania dwusiarczkowe.
Ostatnie dwie struktury określa się metodami fizyko- chemicznymi.

Struktura IV- rzędowa. się Ten poziom struktury dotyczy tylko niektórych białek i polega na łączeniu się niektórych podjednostek ( łańcuchów polipeptydowych ) w tzw. formy ?polimeryczne?. Przykładem takiego białka jest hemoglobina.

Białka dzielimy ze względu na ich budowę, właściwości chemiczno-fizyczne oraz funkcje.

1. Podział ze względu na budowę:

Białka proste zbudowane są tylko z aminokwasów. Dzieli się je na białka globularne ( rozpuszczalne)
i skleroproteiny ( białka włókniste).
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...